AKHIRNYA KU TAHU...  by Ahmad Ahid, LC

Mulanya ku angkat topi kepadamu
Mulanya ku acungkan jempol buatmu
Mulanya ku hormat kepadamu
Mulanya ku taruh harapan kepadamu


Tapi kini...
Ketahuan borokmu
Ketahuan tipu muslihatmu
Ketahuan kebohonganmu
Ketahuan gaya premanmu
Ketahuan kedzalimanmu
Ketahuan permusuhanmu
Ketahuan licikmu
Ketahuan semena-menamu
Ketahuan kesewenanganmu
Ketahuan aroganmu
Ketahuan tidak profesionalmu
Ketahuan tidak independenmu

Kau katakan menyidik
Tapi kenyataannya membidik
Kau katakan ada
Tapi kenyataannya tiada
Kau katakan prosedural
Tapi kenyataannya tak bermoral

Jangan gagah di hadapan orang lemah
Jangan kuat di hadapan orang tak berpangkat
Tapi kau tak kuasa di hadapan penguasa
Tapi kau tak berdaya di hadapannya

Ingat.... ada pengadilan rakyat
Ingat... ada saksi para malaikat
Ingat... ada pengadilan Kiamat
Ingat... ada Allah yang Mahamelihat
(Jakarta, 13 Mei 2013)